هشتمین کنفرانس ملی سازه و رمیکس موزیک
۲۳ام بهمن ۱۳۹۶ موزیک


پایگاه خبری رمیکس موزیک ایران


پنل تخصصی


۱۰ بهمن ۹۶ هتل المپیک


با حضور:


دکتر علیرضا
رضائیان


مهندس زرین نژاد


مهندس حقیقی


مهندس
نظری


مهندس
محمود اکبری


مهندس
محمود پور


مهندس
باقرزاده


مهندس
خلیفه سلطان


مهندس
فتح الهی


دکتر
احسان دشتیانه

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


مطالب پیشنهادی