شرایط جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو/ اسفند 96 + تخفیف در خرید محصول ایرانی
۱ام اسفند ۱۳۹۶ موزیک

مرحله جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه اسفندماه ۹۶ آغاز خواهد شد.

شرایط جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو/ اسفند 96 + تخفیف در خرید محصول ایرانی

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می رساند، شرایط پیش فروش اسفند ۹۶ به همراه “تخفیف خرید محصول ایرانی”، از روز چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲ لغایت ۹۶/۱۲/۲۹ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست ( جداول ۱ ،۲و ۳) ارائه می گردد.

شرایط ویژه بخشنامه:

“تخفیف خرید محصول ایرانی” قابل ارائه در این بخشنامه، صرفاً در صورت واریز نقدي مابه التفاوت نهایی در مهلت تعیین شده در دعوتنامه و دریافت خودرو پرداخت می گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد.

“هدیه همکاري در تولید” قابل ارائه در جدول شماره ۲ پیوست، صرفاً پس از صدور دعوتنامه و دریافت خودرو ارائه می گردد؛ پرداخت این هدیه در قراردادهاي انصرافی نیز مشروط به صدور دعوتنامه می باشد.

امکان ایجاد تعهد براي شماره مشتري دوم نمایندگی وجود دارد.

زمان فعال سازی این بخشنامه: ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۲

جدول شماره ۱:

شرایط جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو - اسفند 96


جدول شماره ۲:

شرایط جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو - اسفند 96


جدول شماره ۳:

شرایط جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو - اسفند 96


جدول مبالغ تخفیف:

شرایط جدید پیش فروش محصولات ایران خودرو - اسفند 96


مطالب پیشنهادی