رشد اقتصادی در ترکیه؛ روی دیگر سکه / فیلم
۲۱ام دی ۱۳۹۶ موزیک

دولت ترکیه می‌گوید در سه ماهه ‌آخر سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی این کشور اندکی بیش از ۱۱ درصد بوده است؛ رقمی بی‌سابقه که به‌ر‌غم بحران‌های …

رشد اقتصادی در ترکیه؛ روی دیگر سکه / فیلم

دولت ترکیه می‌گوید در سه ماهه ‌آخر سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی این کشور اندکی بیش از ۱۱ درصد بوده است؛ رقمی بی‌سابقه که به‌ر‌غم بحران‌های متعددی که ترکیه درگیر آن بوده، بدست آمده است. اما این سکه روی دیگری نیز دارد.

خبرنگاران به میان مردم کوچه و بازار استانبول رفته‌اند و وضعیت اقتصادی این کشور را بررسی می‌کنند.


مطالب پیشنهادی